top of page

Hjælp til skolevægring

Skolevægring er et stigende problem i folkeskolen. Elever helt ned i 0. klasse og op til ungdomsuddannelserne kan få følelsen af, at det er uoverkommeligt at tage i skole. Det kan være forbigående eller stå på i længere tid. Uanset gør tidlig indsats en forskel, for hvor hurtigt eleven kommer tilbage i det faglige og sociale fællesskab i skolen, hvilket er afgørende for elevens trivsel. 

Skolevægring er ikke en diagnose, men en tilstand eleven kan finde sig selv i, hvor lysten og modet til at gå i skole forsvinder. Det kan have mange årsager, som jeg hjælper med at afdække sammen med eleven, forældre og evt skole. 

Jeg har erfaring følgende problemstillinger:  

  • Generel mistrivsel og skolevægring

  • Angst 

  • ADHD/ADD 

  • PTSD 

  • Autisme 

  • Eleven i det kriminelle miljø 

Jeg arbejder både med den enkelte elev og ude på skolerne. 

Kontakt mig for et uforpligtende formøde, hvor vi kan afdække jeres barns behov.  

Det kan påvirke hele familiens trivsel, når et barn mister lysten til fællesskabet i skolen. 

Jeg tilpasser samtalerne med barnet til alderen og bruger forskellige redskaber til at åbne samtalen. Det kan være små spil, legofigurer, samtalekort mm. Gennem en gratis forsamtale afgør vi, om en forælder skal med til første samtale, og om der er behov for forældresamtaler. 

Som forældre kan I forberede barnet ved at downloade dette forberedelsesskema samt se en lille video


Udtalelse fra Specialkonsulent, Lene Atkins:

Selvom indsatsen kom sent, så har Rikke, med nærvær, observationer og væsen, været en helt afgørende brik i elevens liv og samarbejdet omkring hende. Det har været fedt og betryggende for alle.

skolevægring - hjælp til dit barn
bottom of page