top of page

Baggrund og uddannelse: 

2023 KRAP -kursus i anderkendende pædagogik

2022 Mastercoach Børn og unge

2021 ICF Certificeret Sofia Manning coach*

2019 Diplom i pædagogik inkl "Coaching og mentorskab"

2016 Master i IT inkl "E-learning og coaching"

2001 Diplom i journalistik

1999 Folkeskolelærer/voksenpædagogik

Min styrke som børn og unge coach er en kombination af tre ting:

  1. Skaber hurtigt en god og tillidsfuld relation til børn og voksne

  2. Stor værktøjskasse til brug for at åbne samtaler, skabe bevidsthed og vise en positiv vej frem

  3. Skarp til skriftlig dokumentation af barnets behov og livssituation

Det kan være svært at få sat ord på de svære følelser. Det kræver tid og et rum, hvor barnet føler sig set, hørt og anerkendt. Det rum skaber jeg.

Gennem mine uddannelser inden for coaching, supervision, pædagogik og undervisning, forstår jeg at aflæse personen foran mig og finder intuitivt de rette redskaber til at hjælpe netop ham eller hende videre.

Det kan være nyttigt at udfordringer og veje frem beskrives skriftligt, når forældre skal videreformidle deres barns udfordringer til skolen, sagsbehandler eller kommende undervisningstilbud.

Jeg arbejder systemisk, hvor barnet forstås i de relationer, det er en del af - familien, skolen og fritidslivet.

Sideløbende med min coachingvirksomhed holder jeg mig opdateret gennem opgaver i folkeskolen og inden for specialområdet. Derfor kender jeg til de rammer barnet møder i hverdagen og de udfordringer, de kan give.

*Sofia Manning coach-uddannelsen er ACTP akkrediteret af International Coach Federation (ICF) og møder de højeste internationale kvalitetskrav. 

Rikke Photoshoot 002.jpg
bottom of page