top of page

 

Mistrivsel blandt børn og unge

Jeg oplever ofte at begreberne angst og bekymringstanker blandes sammen. Jeg kan hjælpe med at skille de to ting ad.

Hvis du genkender to eller flere af disse punkter er dit barn måske i mistrivsel eller på vej.

  • Ændret adfærd

  • Tristhed, irritation og vrede

  • Kommer i flere konflikter

  • Trækker sig fra kontakt og samvær

  • Kan ikke finde ro og tryghed hos voksne

  • Problemer med at spise eller sove

  • Virker energiforladt, passiv eller rastløs

Vær undersøgende på barnet og spørg ind til hvordan han eller hun har det. Hvis dit barn ikke får det bedre i løbet af kort tid, kan det være hjælpsomt at få professionel hjælp. 

 

 

Dit barn med ekstra udfordringer

Sygdom, fysiske og psykiske handicap, ADHD/ADD eller spidsbelastninger i opvæksten kan være grunde til trivselsproblemer. Her kan et forløb hos mig, skabe en bedre familiedynamik og mere selvværd for det enkelte familiemedlem i familien. I vil få simple og konkrete redskaber med hjem, som I kan bruge mellem sessionerne hos mig. 

​Hele familien

Sygdom eller en funktionsnedsættelse i familien påvirker alle dens medlemmer. Søskende, forældre og barnet selv kan have brug for et nænsomt skub, for at komme et bedre sted hen. Sammen kan vi ændre tanker og perspektiver på familiens situation og se nye muligheder. 

bottom of page