top of page

Persondatapolitik 

Håndtering af persondata:

Vi tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Rikke Kaalund

Engskovgård 28

8541 Skødstrup

Telefonnr.: 5052 3268

Mail: rikkekaalund@gmail.com

Website: www.rikkekaalund.dk

 

Du kan til hver en tid få dine kontaktdata slettet ved at henvende dig til Rikke Kaalund

Behandling af persondata:

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter: Almindelige persondata i form af kontaktoplysninger. Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål. Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at tilsende dig information om vores virksomhed, generel info eller opdateringer omkring ydelser med henblik på at holde dig opdateret. Vi behandler kun relevante persondata.

 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor., med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed. Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed Brug af cookies Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke. Dine rettigheder Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

bottom of page