top of page

Skolevægring, bekymringstanker og mistrivsel

Skolevægring er et stigende problem i folkeskolen. Elever helt ned i 0. klasse og op til ungdomsuddannelserne kan få følelsen af, at det er uoverkommeligt at tage i skole. Det kan være forbigående eller stå på i længere tid. Uanset gør tidlig indsats en forskel, for hvor hurtigt eleven kommer tilbage i det faglige og sociale fællesskab i skolen, hvilket er afgørende for elevens trivsel. 

Skolevægring er ikke en diagnose, men en tilstand eleven kan finde sig selv i, hvor lysten og modet til at gå i skole forsvinder. Det kan have mange årsager, som jeg hjælper med at afdække sammen med eleven, forældre og evt skole. 

Rikke Photoshoot 005_edited.jpg
bottom of page